TELEFOON 030-2333937

neurologie_2.jpg neurologie_1.jpg

Privacy verklaring

Via de websites www.praktijkvoorneurologie.nl van Praktijk voor Neurologie worden geen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het enige gegeven dat anoniem wordt opgelsagen is uw IP adres. De verwerking hiervan gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. 

Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

  • IP-adres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • u gebruik laten maken van onze dienstverlening
  • het verbeteren van onze dienstverlening

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard.

Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen zoals een SSL certificaat en domeinnaamservers met DNSSEC.

De e-mail van PraktijkvoorNeurologie wordt gehost bij De Webmakers Gorinchem en Oxillion Enschede alwaar verwerkersovereenkomsten zijn gesloten. Als u ontact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Oxillion Enschede.

Verstrekking aan derden
PraktijkvoorNeurologie verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens
Klantgegevens worden niet opgeslagen

Cookies
PraktijkvoorNeurologie hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Op dit moment maakt PraktijkvoorNeurologie nog geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. PraktijkvoorNeurologie sluit niet uit dat er in de toekomst cookies op de website gebruikt gaan worden. Raadpleeg bij twijfel dus eerst deze privacy policy die altijd up-to-date is

Over deze verklaring

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
PraktijkvoorNeurologie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met PraktijkvoorNeurologie via:

WITTEVROUWENSINGEL 11 - 3581GA UTRECHT - TEL.030-2333937 - INFO@PRAKTIJKVOORNEUROLOGIE.NL

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018