Restless Legs Syndroom

Het Restless Legs Syndroom (RLS) bestaat uit diverse verschijnselen:

  • een ondefinieerbaar gevoel in je benen
  • komt vooral voor tijdens rust,
  • neemt af met bewegen,
  • neemt toe gedurende de avond en nacht
  • andere oorzaken uitgesloten zijn

Patiënten met RLS kunnen niet lang stil zitten. Het slapen kan negatief beïnvloed worden door een onbestemd gevoel in jouw benen en slaaptekort beïnvloedt jouw functioneren overdag.

Naar schatting heeft tien procent van de Nederlandse bevolking last van een vorm van RLS. De verschijnselen worden door patiënt en arts vaak niet of onvoldoende herkend. Daardoor blijft een groot deel van de patiënten onbehandeld en blijft de ziekte je functioneren beperken.

De behandeling bestaat uit medicatie en begeleiding.