CBR keuringen

Wij verrichten op verzoek van het CBR neurologische keuringen voor gezondheidsverklaringen en medische keuringen in het kader van een rijbewijs vorderingsprocedure ter bepaling van je rijgeschiktheid.

Het betreft een neurologische rijbewijs keuring door een onafhankelijke neuroloog.

De keuring bestaat uit inventariseren van je neurologische aandoening gevolgd door een neurologisch lichamelijk onderzoek en een bespreking van het rijgeschiktheidsadvies.

Voor een juiste beoordeling van je rijgeschiktheid zijn soms medische informatie van je behandelaar noodzakelijk.

Het neurologische keuringsrapport wordt met, aan jou door het CBR verstrekte ZD-code, digitaal naar het CBR verzonden.

Je hebt een inzage- en blokkeringsrecht ten aanzien van je keuringsrapport.

 

Kosten

Een rijgeschiktheid keuring voor een gezondheidsverklaring en voor medische keuringen in het kader van een rijbewijs vorderingsprocedure hanteren wij de prijzen bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).