Praktijk voor Neurologie Utrecht

behandelt en begeleidt patiënten met algemene en chronisch neurologische aandoeningen, zoals:

Onze zelfstandige praktijk is daarnaast een gecertificeerd hoofdpijncentrum.

Voor veel van de aandoeningen die wij behandelen, kunnen in de reguliere gezondheidszorg geen aantoonbare oorzaken worden gevonden. Patiënten met dergelijke onbegrepen klachten voelen zich vaak niet meer serieus genomen. Dat kan uitermate frustrerend en demotiverend zijn. Verwaarlozing van de klachten kan leiden tot arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

Wij helpen u inzicht te krijgen in de herkomst en de aard van uw klachten. Onze zorgvuldige diagnostiek, multidisciplinaire aanpak  en persoonlijke aandacht helpen u de klachten op andere wijze te benaderen, zodat ook de bestrijding ervan effectiever zal verlopen.

U kunt naar ons worden verwezen door huisarts, bedrijfsarts en de specialist in uw ziekenhuis. PraktijkvoorNeurologie kent een wachttijd van 2 tot 4 weken. Onze behandelingen worden grotendeels vergoed door de zorgverzekeraars.