Mental Coaching

PraktijkvoorNeurologie heeft ook de mogelijkheid om patiënten een coachtraject aan te bieden als onderdeel van de behandeling van chronische hoofdpijn en chronische pijnklachten.

Wanneer pijn langer dan 3 maanden bestaat spreken wij medische gezien van chronische pijn. Bij chronische pijn speelt overgevoeligheid voor pijn een grote rol en de medische term hiervoor is sensitisatie voor pijn. Sensitisatie is een mechanisme in het zenuwstelsel wat een normale pijnprikkel vele malen versterkt en de pijn als heftig doet ervaren. Tevens weten wij dat bij deze sensitisatie, emoties een rol spelen in het onderhouden van sensitisatie voor pijn. 

Aandacht voor onder andere emotionele omstandigheden is van belang om de sensitisatie te stoppen. Dit kan met een Mental Coach traject.

Het Mental Coach traject bestaat uit gesprekken, waarbij het hier-en-nu en de toekomst centraal staan. Deze uitgangssituatie wordt gevisualiseerd in de

Dynamische Ontwikkelingsdriehoek van Willems

driehoek-willems.jpg

Figuur-Dynamische Ontwikkelingsdriehoek van Willems
De groene zone geeft aan dat je in beweging bent met voldoende levensenergie naar jouw droom en verlangen.
De rode zone geeft aan dat je door jouw energie lek niet in beweging bent naar jouw droom en verlangen.  

Wat houdt Mental Coaching in

Mental Coaching is een begeleidingsvorm, waarbij de coach zowel uitdaagt als ondersteunt in jouw ontwikkelingsproces, dat:

  • toekomstgericht is,
  • door jezelf wordt gestuurd,
  • inzicht geeft, waar het bij jou emotioneel om gaat

De relatie tussen jou en de coach is gebaseerd op gelijkwaardigheid zonder vooroordelen. In dat woord gelijkwaardigheid schuilt ook meteen het enige dat coaching daadwerkelijk onderscheidt van alle andere begeleidingsvormen. Omdat de coach werkt vanuit gelijkwaardigheid wordt er niet geadviseerd of gediagnosticeerd en ga je niet in therapie om jouw probleem op te lossen. Dergelijke interventies veronderstellen immers, dat de coach superieur is ten opzichte van jou.

De meest gebruikelijke en geëigende methode voor deze vorm van begeleiden, is de ontmoeting en is het gesprek. De basis van het gesprek bestaat uit het stellen van vragen, waardoor jij inzicht krijgt, waar het bij jou werkelijk om gaat.